นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

  • ทางร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่
    • ร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
    • ร้านจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าไม่ตรงแบบ
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้ทำการร้องขอคืนเงิน โดยจะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้ทำการร้องขอคืนเงิน