นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
  • กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง ทางร้านยินดีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ โดยลูกค้าต้องทำการแจ้งกลับมาทันที หลังจากได้รับสินค้า และทำการส่งคืนภายใน 3 วัน
  • กรณีสินค้าขนาดไม่พอดี สามารถส่งเปลี่ยนขนาดได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 50 บาท ต่อชิ้น และค่าส่งกลับครั้งละ 50 บาท ( หากไม่มีสินค้า รอผลิต 10-15 วันทำการ ) และทำการส่งคืนภายใน 3 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า
  • สินค้าสั่งทำขนาดเล็กพิเศษ หรือใหญ่พิเศษไม่สามารถส่งเปลี่ยน หรือแก้ไขขนาดได้
  • สินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีรอยขีดข่วน หรือเสียหาย
  • ทางร้านจะรับเปลี่ยนสินค้า เมื่อลูกค้าแจ้งกรณีสินค้าชำรุดหรือเปลี่ยนขนาด และทำการส่งคืนภายใน 3 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินจากวันดังกล่าว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า
  • ระยะเวลาในการใช้งานนาน 3-4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การดูแลรักษา และการทำความสะอาดของลูกค้าด้วยค่ะ

นโยบายการรับประกันสินค้า

  • บัตรรับประกัน จะส่งไปพร้อมกับสินค้า วันที่ออกบัตรถือเป็นวันเริ่มต้นของการรับประกัน
  • การรับประกัน ทางร้านรับประกันงานซ่อม 1 ปี ฟรีค่าแรง (ไม่รวมค่าอะไหล่ เช่น เพชร หรือวัสดุหุ้ม)
  • โปรดเก็บบัตรรับประกันนี้ไว้ และแนบมาทุกครั้งที่ส่งซ่อม หากทำบัตรหายถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน